Menu
Menu

Tipus d'organigrama en empreses industrials

El organigrama d'una empresa industrial és la mostra gràfica de la relació que existeix entre tots els empleats. També s'usa per a mostrar la relació d'un departament amb uns altres i de visualitzar esquemàticament l'ordre jeràrquic de la companyia.

En general, el sector industrial és un dels més ordenats i sistematitzats que existeixen, ja que amb el temps s'ha posat en valor l'important que significa tenir ben ordenada una organització tan complexa. Una mala estructura afecta negativament a la productivitat i, amb això, a la competitivitat. Si creus que l'organigrama de la teva empresa industrial encara no està ben definit és necessari que et prenguis el teu temps per a fer-ho detalladament.

Així mateix, si formes part d'una companyia de recent creació i encara tens dubtes sobre la mena d'organigrama que ha de tenir la teva empresa, en aquest article et presentarem alguns dels més comuns. Encertar amb el teu organigrama és gairebé tan important com triar correctament la maquinària que necessites!

Organigrama empresa industrial

Tipus d'organigrama en empreses industrials

Encara que existeixen moltes maneres de classificar i dissenyar l'organigrama d'una empresa, nosaltres ens centrarem en el més essencial: la jerarquització de l'organització. Aquestes són les tipologies més freqüents.

Organigrama jeràrquic

És el més comú, ja que segueix un disseny piramidal fàcil d'entendre. Aquest organigrama facilita la comunicació entre superior i subordinat, a més de ser visualment més clar, encara que també més rígid a l'hora de definir les funcions de cada treballador.

Quan l'organització és simple, no hi ha per què complicar-la. Això és ideal si tens pocs departaments. L'objectiu és no burocratitzar en excés la indústria quan això no té una finalitat de produir més i millor.

Organigrama matricial

És un organigrama típic en empreses industrials grans, amb més d'un director, més d'un responsable per projecte, o més d'un superior per departament o treballador. La seva capacitat d'incloure relacions interdepartamentals pot ser molt beneficiosa per al desenvolupament de projectes conjunts. Ha d'estar molt ben detallada per a no generar confusions a l'hora de gestionar responsabilitats.

Organigrama pla

Un organigrama sense càrrecs de comandament intermedis, deixant només dos rols; directius i empleats. Suposa una relació molt més directa, proporcionant més autonomia als treballadors. Lògicament, només es pot dur a terme en empreses industrials reduïdes, com poden ser-ho petits autònoms i artesans. Fins i tot, en aquesta mena d'organigrama és possible que els directius també s'involucrin en tasques de producció.

Abans de crear el teu propi organigrama

Abans de posar-te a la feina, has de tenir molt clar el tipus d'empresa que ets i quin dels organigrames anteriors s'adequa més a tu. Tingues en compte que el tipus d'organigrama pot evolucionar amb el temps, així que si la teva empresa creix és possible que hagis de canviar-lo, per exemple passant d'un organigrama jeràrquic a un matricial.

També has de saber que existeixen moltes formes diferents de representar un organigrama. Les més comunes són:

 • De forma vertical o en piràmide. En la cúspide es troben els directius més importants i en la base estan els treballadors amb menys poder de presa de decisions.
 • De forma horitzontal. S'ordenen d'esquerra a dreta, de més a menys importància. Els nivells de jerarquia es representen en forma de columna.
 • De forma circular. En el centre està la direcció i voltant els altres membres ocupant un lloc sobre la base del seu càrrec i poder.
 • Organigrama mixt. Inclou elements verticals i horitzontals.

En l'organigrama haurien de quedar clars els rols i les implicacions de cada treballador en cada projecte, les seves responsabilitats, les seves tasques i de qui depenen. Els directius de cada departament haurien de formar part de la creació de l'organigrama, ja que són els que millor saben quins perfils depenen d'ells.

Una vegada que l'organigrama estigui finalitzat, tots els empleats han de conèixer-lo i tenir-lo accessible accessible perquè puguin consultar-lo en qualsevol moment.

  0
  Tu Carrito
  Tu carrito está vacío.Volver a la tienda
   Calculate Shipping