Menu
Menu

Avís Legal

0. OBJECTE I ACCEPTACIÓ

El present avís legal regula l’ús del lloc web www.perezcamps.com, del qual és titular PERCAMLASER S.L.

La navegació pel lloc web de PERCAMLASER S.L. atribueix la condició d’usuari del mateix i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, que poden sofrir modificacions.

L’usuari s’obliga a fer un ús correcte del lloc web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del tràfic i el present Avís Legal. L’usuari respondrà front a PERCAMLASER S.L. o front a tercers, de qualsevols danys i perjudicis que poguessin causar-se com a conseqüència de l'incompliment d'aquesta obligació.

1. IDENTIFICACIÓ I COMUNICACIONS

PERCAMLASER S.L., en compliment de la Llei 34/2002, d’11 de Juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, l’informa de que: La seva denominació social és PERCAMLASER S.L. El seu CIF/NIF/NIE és: B64610504. El seu domicili social està en C/ AGRICULTURA, 37G - 08840 VILADECANS - BARCELONA.

Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Foli 2018, Tom 39941, inscripció 1ra, Fulla B-357694. Per comunicar-se amb nosaltres, posem a la seva disposició diferents mitjans de contacte que detallem a continuació: Tlfn- 936376622. Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i PERCAMLASER SL, es consideraran eficaces, a tots els efectes, quan es realitzin a través del correu postal o qualsevol altre mitjà dels detallats anteriorment.

2. CONDICIONS D’ACCÉS I UTILITZACIÓ

El lloc web i els seus serveis són d’accés lliure i gratuït, no obstant, PERCAMLASER SL condiciona la utilització d’alguns dels serveis oferts a la seva web a la previ emplenament del corresponent formulari.

DOCUMENT DE SEGURETAT LOPD DE: PERCAMLASER SL

L’usuari garanteix l’autenticitat i actualitat de totes aquelles dades que comuniqui a PERCAMLASER SL i serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi. L’usuari es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis de PERCAMLASER SL i a no emprar-los per, entre d’altres:

a) Difondre continguts delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfobs, ofensius, d’apologia al terrorisme o, en general, contraris a la llei o a l’ordre públic.

b) Introduir a la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d’alterar, espatllar, interrompre o generar errades o danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics de PERCAMLASER SL o de terceres persones; així com obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al lloc web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals PERCAMLASER SL presta els seus serveis.

c) Intentar accedir als comptes de correu electrònic dels altres usuaris o a àrees restringides dels sistemes informàtics de PERCAMLASER SL o de tercers i, en el seu cas, extreure informació.

d) Vulnerar els drets de la propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació de PERCAMLASER o de tercers.

e) Suplantar la identitat d’altre usuari, de les administracions públiques o d’un tercer.

f) Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició de, o qualsevol altre forma de comunicació pública, transformar o modificar els continguts a menys que es conti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o resulti legalment permès. 

g) Recaptar dades amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb fins de venda o altres de naturalesa comercial sense que sense que intervingui la seva prèvia sol·licitud o consentiment. Tots els continguts del lloc web, com textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, software, així com el seu disseny gràfic i codis font, constitueixen una obra que la seva propietat pertany a PERCAMLASER SL, sense que puguin entendres cedits a l’usuari cap dels drets d’explotació sobre els mateixos més enllà de l’estrictament necessari per l’ús correcte de la web.

En definitiva, els usuaris que accedeixin a aquest lloc web poden visualitzar el DOCUMENT DE SEGURETAT LOPD DE: PERCAMLASER SL continguts i efectuar, en el seu cas, còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers, ni s’instal·lin a servidors connectats a xarxes, ni siguin objecte de cap tipus d’explotació. Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareguin en el lloc web son propietat de PERCAMLASER SL sense que es pugui entendre que l’ús o accés al mateix atribueix a l’usuari dret algú sobre els mateixos. La distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi sigut expressament autoritzat pel titular dels drets d’explotació queden prohibits. L’establiment d’un hiperenllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre PERCAMLASER SL i el propietari del lloc web en la que s’estableixi, ni l’acceptació i aprovació per part de PERCAMLASER SL dels seus continguts o serveis. Aquelles persones que es proposin establir un hiperenllaç prèviament deuran sol·licitar autorització per escrit a PERCAMLASER SL. En tot cas, l’hiperenllaç únicament permetrà l’accés a la home-page o pàgina d’inici del nostre lloc web, així mateix deurà abstenir-se de realitzar manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre PERCAMLASER SL, o incloure continguts il·lícits, contraris a les costums i a l’ordre públic.

El PROPIETARI DE LA WEB no es responsabilitza de l’ús que cada usuari li doni als materials posats a disposició entre aquest lloc web ni de les actuacions que realitzi en base als mateixos.

3. EXCLUSIÓ DE GARANTÍES I DE RESPONSABILITAT

El contingut del present lloc web és de caràcter general i té una finalitat merament informativa, sense que es garanteixi plenament l’accés a tots els continguts, ni la seva exhaustivitat, correcció, vigència o actualitat, ni la seva idoneïtat o utilitat per un objectiu específic. PERCAMLASER SL exclou, fins on permeti l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de:

a) La impossibilitat d’accés al lloc web o la falta de veracitat, exactitud, DOCUMENT DE SEGURETAT LOPD DE: PERCAMLASER SL exhaustivitat i/o actualitat dels continguts, així com l’existència de vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició, als que s’hagi accedit a través del lloc web o dels serveis que s’ofereixen.

b) La presència de virus o d’altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris.

c) L’incompliment de les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del tràfic i els present avís legal com a conseqüència de l’ús incorrecte del lloc web. En particular, i a mode exemple, PERCAMLASER SL no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulneren drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita.

Així mateix, PERCAMLASER SL declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora d’aquesta web i no sigui gestionada directament pel nostre webmaster. La funció dels links que apareixen en aquesta web és exclusivament la d’informar a l’usuari sobre l’existència d’altres fonts susceptibles d’ampliar els continguts que ofereix el lloc web. PERCAMLASER SL, no garanteix ni es responsabilitza del funcionament o accessibilitat dels llocs enllaçats; ni suggereix, convida o recomana la visita als mateixos, pel que tampoc serà responsable del resultat obtingut. PERCAMLASER SL no es responsabilitza de l’establiment d’hipervincles per part de tercers.

4. POLÍTICA DE PRIVACITAT

Quan precisem obtenir informació per la seva part, sempre li sol·licitarem que ens proporcioni voluntàriament de forma expressa. Les dades recaptades a través dels formularis de recollida de dades del lloc web o altres vies seran incorporades a un fitxer de dades de caràcter personal degudament inscrit en el Registre General de Protecció de Dades de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, del qual és responsable PERCAMLASER SL. Aquesta entitat tractarà les dades de forma confidencial i exclusivament amb la finalitat d’oferir els serveis sol·licitats, amb totes les garanties legals i de seguretat que imposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Real Decret 1720/2007, de 21 d Desembre i la Llei 34/2002, de 11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç electrònic.

PERCAMLASER SL es compromet a no cedir, vendre, ni compartir el DOCUMENT DE SEGURETAT LOPD DE: PERCAMLASER SL dades amb tercers sense la seva aprovació expressa. Així mateix, PERCAMLASER SL cancela o rectificar les dades quan resultin inexactes, incompletes o hagin deixat de ser necessàries o pertinents per la seva finalitat, de conformitat amb lo previst en la Llei Orgànica 15/99, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. L’usuari podrà revocar el consentiment prestat i exercir els drets d’accés rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se a tal efecte al domicili social de PERCAMLASER, situat a C/ AGRICULTURA, 37G - 08840 VILADECANS – BARCELONA, identificant-se degudament i indicant de forma visible el concret dret que s’exerceix.

PERCAMLASER SL, adopta els nivells de seguretat corresponents requerits per la citada Llei Orgànica 15/1999 i demés normativa aplicable. No obstant, no assumeix cap responsabilitat per danys i perjudicis derivats d’alteracions que tercers puguin causar als sistemes informàtics, documents electrònics o fitxers de l’usuari.

PERCAMLASER SL, podrà utilitzar cookies durant la prestació de serveis del lloc web. La cookie son fitxers físics d’informació personal allotjats en el propi terminal de l’usuari. L’usuari té la possibilitat de configurar el seu programa navegador de forma que s’impedeixi la creació d’arxius cookies o s'adverteix de la mateixa.

Si opta per abandonar el nostre lloc web a través d’enllaços a llocs web no pertanyents a la nostra entitat, PERCAMLASER SL no es farà responsable de les polítiques de privacitat d’esmentats llocs web ni de les cookies que aquests puguin emmagatzemar en l’ordinador de l’usuari.

La nostra política respecte el correu electrònic se centra en remetre únicament comunicacions que vostè hagi sol·licitat rebre. Si prefereix no rebre aquests missatges per correu electrònic li oferim a través dels mateixos la possibilitat d’exercir el seu dret de cancel·lació i renuncia a la recepció d’aquests missatges, de conformitat amb el que es disposa en el Títol III, article 22 de la Llei 34/2002 de Serveis per la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic.

5. PROCEDIMENT EN CAS DE REALITZACIÓ D’ACTIVITATS DE CARÀCTER IL·LÍCIT

DOCUMENT DE SEGURETAT LOPD DE: PERCAMLASER SL En el cas de que qualsevol usuari o tercer consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelen el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i/o de la realització de qualsevol activitat en les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web, deurà enviar una notificació a PERCAMLASER SL identificant-se degudament, especificant les suposades infraccions i declarant expressament i sota la seva responsabilitat que la informació proporcionada en la notificació és exacta.

Per a tota qüestió litigiosa que incumbeixi al lloc web de PERCAMLASER SL, serà d’aplicació la legislació espanyola.

6. PUBLICACIONS

La informació administrativa facilitada a través del lloc web no substitueix la publicitat legal de les lleis, normatives, plans, disposicions generals i actes que hagin de ser publicats formalment als diaris oficials de les administracions públiques, que constitueixen l’únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut. La informació disponible en aquest lloc web ha d’entendres con una guia sense propòsit de validesa legal. DOCUMENT DE SEGURETAT LOPD: PERCAMLASER SL.

    0
    Tu Carrito
    Tu carrito está vacío.Volver a la tienda
      Calculate Shipping