Menu
Menu

Condicions generals de venda

1.- INFORMACIÓ GENERAL I TITULARITAT WEB

La web perezcamps.com és titularitat de PERCAMLASER S.L. amb domicili en c/Agricultura, 37G, 08840 Viladecans, Barcelona (ESPANYA) i amb CIF B-64610504. El correu electrònic del nostre Servei d'Atenció al Client és administracion@perezcamps.com, on es podrà dirigir en qualsevol moment i estarem a la seva disposició per a atendre-li al més aviat possible. En utilitzar aquest Lloc web o en fer i/o sol·licitar l'adquisició d'un producte i/o servei a través del mateix l'Usuari consent quedar vinculat per aquestes Condicions i per tot l'anteriorment esmentat, per la qual cosa, si no està d'acord amb tot això, no ha d'usar aquest Lloc web. Aquest document (així com tot un altre document que aquí s'esmenti) regula les condicions per les quals es regeix l'ús de perezcamps.com i la compra o adquisició de productes i/o serveis en el mateix (d'ara endavant, Condicions). A més de llegir les presents Condicions, abans d'accedir, navegar i/o usar aquesta pàgina web, l'Usuari ha d'haver llegit l'Avís Legal i la resta de textos legals, incloent-hi, la política de cookies, i de protecció de dades de perezcamps.com. Així mateix, s'informa que aquestes Condicions podrien ser modificades. L'Usuari és responsable de consultar-les cada vegada que accedeixi, navegui i/o usi el Lloc web, ja que seran aplicables aquelles que es trobin vigents en el moment en què se sol·liciti l'adquisició de productes i/o serveis. Per a totes les preguntes que l'Usuari pugui tenir en relació amb les Condicions pot posar-se en contacte amb el titular utilitzant les dades de contacte facilitat més amunt o, si escau, utilitzant el formulari de contacte.

2.- OBJECTE I ÀMBIT D'APLICACIÓ

Les Condicions Generals de Contractació de perezcamps.com descrites a continuació defineixen els drets i obligacions en el marc de la seva pàgina web i en les transaccions comercials entre perezcamps.com i els seus usuaris. A l'efecte d'aquestes Condicions s'entén que l'activitat que PERCAMLASER S.L. desenvolupa a través del Lloc web comprèn: La distribució de màquines de tall i gravat, així com la venda de materials i eines.

3.- L'USUARI

L'accés, la navegació i ús del Lloc web, confereix la condició d'usuari (d'ara endavant referit, indistintament, individualment com a Usuari o conjuntament com a Usuaris), per la qual cosa s'accepten, des que s'inicia la navegació pel Lloc web, totes les Condicions aquí establertes, així com les seves ulteriors modificacions, sense perjudici de l'aplicació de la corresponent normativa legal d'obligat compliment segons el cas. L'Usuari assumeix la seva responsabilitat d'un ús correcte del Lloc web. Aquesta responsabilitat s'estendrà a:

Fer ús d'aquest Lloc web únicament per a realitzar consultes i compres o adquisicions legalment vàlides.

No fer cap compra falsa o fraudulenta. Si raonablement es pogués considerar que s'ha fet una compra d'aquesta índole, podria ser anul·lada i s'informaria les autoritats pertinents.

Facilitar dades de contacte veraces i lícits, per exemple, adreça de correu electrònic, adreça postal i/o altres dades (vegeu Avís Legal i Condicions Generals d'Ús).

L'Usuari declara ser major de 18 anys i tenir capacitat legal per a signar contractes a través d'aquest Lloc web.

El Lloc web està dirigit principalment a Usuaris residents a la Unió Europea i especialment a Espanya. PERCAMLASER S.L. no assegura que el Lloc web compleixi amb legislacions d'altres països, sigui totalment o parcialment. PERCAMLASER S.L. declina tota responsabilitat que es pugui derivar d'aquest accés, així com tampoc assegura enviaments o prestació de serveis fora de la Unió Europea. L'Usuari formalitzarà el contracte de compravenda dels productes i/o serveis desitjats a Espanya en l'idioma en el qual estan redactades les presents condicions de contractació, és a dir en idioma espanyol.

4.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els continguts inclosos en la pàgina web perezcamps.com, com ara textos, continguts audiovisuals, codi font, disseny, logos, marques, i altres són propietat de PERCAMLASER S.L. o s'han obtingut els drets i consentiments dels seus titulars per al seu ús i estan emparats per la normativa reguladora de la Propietat Intel·lectual i Industrial. L'ús i navegació per la nostra web no implica en cap cas una autorització o llicència de cap mena sobre aquests continguts i per tant, queda expressament prohibit fer ús dels mateixos sigui explotant-los, reproduint-se, transformant-los, distribuint-los, etc. en qualsevol format sense consentiment previ. Per a més informació llegir l'"Avís Legal".

5.- MESURES DE SEGURETAT I PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

La pàgina web perezcamps.com està protegida amb sistemes de seguretat i compleix amb totes les mesures legals previstes per a la seguretat dels sistemes i de les dades que en ella s'emmagatzemen. perezcamps.com no té accés a les dades confidencials referents als mitjans de pagament. Les dades personals que s'emmagatzemen estan protegits degudament d'acord amb el que preveu el reglament de mesures de seguretat. perezcamps.com compleix amb tots els principis i obligacions establerts en el Reglament General de Protecció de dades 679/2018 de 27 d'abril de 2016 i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades i garantia dels drets digitals. La informació o dades de caràcter personal que l'Usuari faciliti a perezcamps.com en el curs d'una transacció en el Lloc web, seran tractats conformement al que s'estableix en les polítiques de protecció de dades (Avís Legal i Condicions Generals d'Ús). En fer accedir, navegar i/o usar el Lloc web l'Usuari consent el tractament d'aquesta informació i dades i declara que tota la informació o dades que facilita són veraces. Per a més informació llegir la "Política de Privacitat".

6.- PROCÉS I CONDICIONS DE LA REALITZACIÓ DE COMANDES

La informació visual (imatges) o escrita i dades incloses en cada producte tenen una funció merament informativa i orientativa, per això perezcamps.com no es fa responsable en cap cas de l'aparició d'errors en aquesta informació. L'Usuari rebrà un correu electrònic confirmant que perezcamps.com ha rebut la seva comanda o sol·licitud de compra i/o prestació del servei, és a dir, la confirmació de la comanda. En el moment en què el client fa clic en el botó "PAGAMENT", està acceptant plenament i sense reserves la totalitat del contingut de les presents Condicions Generals de Contractació podent l'usuari imprimir-se una còpia d'aquestes.

7.- DISPONIBILITAT DELS PRODUCTES

En cas que algun proveïdor informar-se a PERCAMLASER S.L. que el producte seleccionat no estigui disponible quan ja s'hagi realitzat la comanda i abans de la fi del procés d'enviament de la venda en qüestió, el client serà informat d'aquesta circumstància per e-mail o per telèfon de l'enviament parcial o de l'anul·lació de la seva comanda.

Si ja s'ha efectuat el càrrec en compte en el moment de donar la informació relativa a la indisponibilitat del producte, es realitzarà un procediment de reemborsament de la totalitat de l'import de la comanda o la part que es correspongui amb el producte en qüestió, juntament amb les despeses d'enviament que corresponguin, en el compte bancari indicat per aquest a aquest efecte i del procés del qual s'informarà el client per email. En cap cas es generarà cap dret a favor del client (indemnitzacions, descomptes, etc.) amb tal motiu.

8.- PREUS DELS PRODUCTES

Els preus dels productes que s'ofereixen en la pàgina web perezcamps.com s'indiquen en Euros (€) amb tots els impostos inclosos i sense incloure la participació en els costos de preparació i d'enviament. Aquests podran canviar en qualsevol moment, però els possibles canvis que tinguessin lloc no afectaran les comandes o compres respecte als que l'Usuari ja ha rebut una confirmació de la comanda. La participació en els costos de preparació i d'enviament s'entén també amb tots els impostos inclosos. perezcamps.com es reserva el dret de modificar en qualsevol moment els preus i el dret de rebutjar qualsevol comanda per motius subjectes a la llei. No obstant això, els productes es facturarà sobre la base de les tarifes en vigor en el moment del registre de les comandes. Els productes continuaran sent de la propietat de PERCAMLASER S.L. fins que tingui lloc el pagament íntegre del preu.

9.- MITJANS DE PAGAMENT

El pagament de les compres s'efectua mitjançant targeta de pagament Visa o Mastercard i transferència bancària. En cas de pagament per targeta, enviarem una petició de dèbit al teu banc; l'import no serà carregat en compte del teu compte fins a obtenir l'autorització del teu banc. El termini de dèbit dependrà de les regles aplicades a la teva forma de pagament (dèbit immediat, diferit, etc.). En cas de produir-se un rebuig del banc, la comanda serà anul·lada de manera automàtica i el client serà informat mitjançant email. El càrrec en la targeta es farà en el moment en què s'enviï a l'Usuari la confirmació d'enviament i/o confirmació del servei que es presta en forma i, si escau, lloc establert.

Mètodes de pagament

(imagen VISA y MASTERCARD)

10.- CONDICIONS DE LLIURAMENT DEL PRODUCTE

A) LLOC I MODALITAT DE LLIURAMENT

Els productes s'enviaran a l'adreça d'enviament que el client hagi indicat en el transcurs del procés de realització de la comanda o que s'hagin recordat de manera particular en el cas de les màquines de tall i etc.

B) TERMINI DE LLIURAMENT

En el cas del lliurament de les màquines i etc. els terminis de lliurament són terminis acordats de manera singularitzada entre PERCAMLASER S.L. i l'usuari les condicions particulars del qual ja s'hauran acordat en contracte a part. En aquests terminis de lliurament s'ha de tenir en compte els terminis corresponents al temps de lliurament d'aquestes màquines per part del proveïdor en cas de no disposar d'estoc en la nostra seu. En el cas de la venda de consumibles, el termini de lliurament vari així mateix en funció del destí i no inclouen dies festius o caps de setmana. Aquests terminis s'indiquen quan es procedeix a efectuar el pagament, individualitzant les condicions segons la localització de l'usuari i la modalitat d'enviament que hagi triat (estàndard, exprés, internacional, etc.). Per a qualsevol dubte sobre aquest tema preguntar al nostre correu electrònic. Si per algun motiu, que li fos imputable, PERCAMLASER S.L. no pogués complir amb la data de lliurament, contactarà a l'Usuari per a informar-lo d'aquesta circumstància. En cas de retard en la comanda, el client pot anul·lar-lo. Si aquest retard és causat per força major, mentre el producte està en fase de logística, s'informarà el client d'aquesta circumstància i que, en aquest cas, els costos que es derivin d'una possible sol·licitud d'anul·lació correran a càrrec seu. Cada lliurament es considera efectuada a partir del moment en el qual l'empresa de transports posa el producte a la disposició del client, o un tercer indicat per aquest adquireixi la possessió material dels productes, la qual cosa s'acreditarà mitjançant la signatura de la recepció de la comanda en l'adreça de lliurament convingut.

C) QÜESTIONS A TENIR EN COMPTE EN EL MOMENT DEL LLIURAMENT

Els riscos que dels productes es poguessin derivar seran a càrrec de l'Usuari a partir del moment del seu lliurament. L'Usuari adquireix la propietat dels productes quan PERCAMLASER S.L. rep notificació del lliurament del producte a l'usuari. Correspon exclusivament al destinatari comprovar els enviaments a la seva arribada, expressar les observacions i presentar totes les reclamacions que estimi necessàries, podent fins i tot rebutjar el paquet, si aquest últim és susceptible d'haver estat obert o si mostra indicis clars de deterioració. Aquestes observacions o reclamacions han de fer-se arribar immediatament a PERCAMLASER S.L.. Si els productes lliurats no són conformes en naturalesa o qualitat respecte als adquirits en la web perezcamps.com i indicats en el correu electrònic d'expedició de la comanda, el client ha de formular les seves reclamacions en el termini límit de 10 dies següents al lliurament dirigint-se al "Servei d'Atenció al Client".

11.- DESISTIMENT I DEVOLUCIÓ

Respecte a les màquines de tall, aquestes disposen de les seves pròpies condicions de desistiment i devolució, les quals es troben singularitzades en cada contracte realitzat en relació amb aquestes. Quant als productes com a eines i consumibles no personalitzats, el client podrà retornar el producte en el termini de catorze dies a comptar a partir de la data de recepció del producte pel client, sempre que no hagi obert el paquet i el motiu de devolució no sigui per haver-lo rebut obert o deteriorat. Abans de qualsevol devolució, el client haurà d'indicar la seva intenció de retornar un producte, fent ús del Servei d'Atenció al Client, d'aquesta manera obtindrà la seva ordre de devolució i la direcció on haurà de retornar el producte. Una vegada que el client hagi obtingut la seva adreça de devolució, haurà d'enviar un paquet amb:

- Els articles en el seu embalatge original.

- L'ordre de devolució, a l'interior del paquet.

- El document amb la direcció de devolució.

Aquest dret de retractació mai podrà exercir-se si els productes enviats han estat objecte d'ús. Els productes hauran de ser retornats correctament protegits, en el seu embalatge original, en un perfecte estat per a la seva revenda (sense danys, trencaments o bruts). Tampoc es podran acceptar els paquets que no incloguin algun element que permeti identificar al remitent (n° de comanda, cognoms, nom, adreça). L'Usuari reconeix saber que existeixen excepcions al dret de desistiment, tal com es recull en l'article 103 del Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries. De manera enunciativa, i no exhaustiva, aquest seria el cas dels productes personalitzats. Una vegada que el paquet hagi estat rebut i que s'hagi verificat que els productes retornats estan en perfecte estat, es realitzarà el procediment de reemborsament pels imports corresponents als productes retornats.

12.- GARANTIA DELS PRODUCTES

Atès que PERCAMLASER S.L. actua en qualitat de representant de proveïdors professionals que garanteixen que els productes que es presenten a la venda en la pàgina web perezcamps.com no presenten defectes, la garantia contractual oferta és la que concedeix el proveïdor i aquesta gaudeix d'un període de vigència a consultar amb PERCAMLASER, SL. La garantia no cobrirà els productes danyats en el moment del transport o per un ús inadequat. Les disposicions del present article no afectaran la garantia legal per a vicis ocults, quan el producte és venut a un consumidor o a un client no professional. Per a qualsevol pregunta o sol·licitud d'informació, el client pot posar-se en contacte amb el Servei d'Atenció al Client a través del nostre número de telèfon o correu electrònic.

13.- RESPONSABILITATS I LEGISLACIÓ APLICABLE

PERCAMLASER S.L. no podrà ser considerada responsable de danys indirectes, i pèrdues empresarials (incloent-hi lucre cessant, d'ingressos, de contractes, d'estalvis previstos, de dades, pèrdua del fons de comerç o despeses innecessàries incorregudes). A reserva del que es disposa en els paràgrafs precedents, la responsabilitat de PERCAMLASER S.L. en virtut de les presents condicions generals no podrà excedir a un import igual a les sumes pagades o pagables després de la transacció que es trobi en l'origen d'aquesta responsabilitat, sigui com sigui la causa o la forma de l'acció en qüestió.

Igualment, PERCAMLASER S.L. també limita la seva responsabilitat quant als següents casos:

● PERCAMLASER S.L. aplica totes les mesures concernents a proporcionar una visualització fidel del producte en el Lloc web, no obstant això, no es responsabilitza per les mínimes diferències o inexactituds que puguin existir degut mancant resolució de la pantalla, o problemes del navegador que s'utilitzi o altres d'aquesta índole.

PERCAMLASER S.L. actuarà amb la màxima diligència a l'efecte de posar a la disposició de l'empresa encarregada del transport del producte objecte de la comanda de compra. No obstant això, no es responsabilitza per perjudicis provinents d'un mal funcionament del transport, especialment per causes com a vagues, retencions en carreteres, i en general qualssevol altres pròpies del sector, que derivin en retards, pèrdues o furts del producte.

● Fallades tècniques que per causes fortuïtes o d'una altra índole, impedeixin un normal funcionament del servei a través d'internet. Falta de disponibilitat del Lloc web per raons de manteniment o altres, que impedeixi disposar del servei. PERCAMLASER S.L. posa tots els mitjans al seu abast a l'efecte de dur a terme el procés de compra, pagament i enviament/lliurament dels productes, no obstant això, s'eximeix de responsabilitat per causes que no li siguin imputables, cas fortuït o força major.

PERCAMLASER S.L. no es farà responsable del mal ús i/o del desgast dels productes que hagin estat utilitzats per l'Usuari. Al mateix temps, PERCAMLASER S.L. tampoc es farà responsable d'una devolució errònia realitzada per l'Usuari. És responsabilitat de l'Usuari retornar el producte correcte.

● En general, PERCAMLASER S.L. no es responsabilitzarà per cap incompliment o retard en el compliment d'alguna de les obligacions assumides, quan el mateix es degui a esdeveniments que estan fora del nostre control raonable, és a dir, que es deguin a causa de força major, i aquesta podrà incloure, a manera enunciativa, però no exhaustiu:

Vagues, tancaments patronals o altres mesures reivindicatives.

Commoció civil, revolta, invasió, amenaça o atac terrorista, guerra (declarada o no) o amenaça o preparatius de guerra.

Incendi, explosió, tempesta, inundació, terratrèmol, enfonsament, epidèmia o qualsevol altre desastre natural.

Impossibilitat d'ús de trens, vaixells, avions, transports de motor o altres mitjans de transport, públics o privats.

Impossibilitat d'utilitzar sistemes públics o privats de telecomunicacions.

Actes, decrets, legislació, normativa o restriccions de qualsevol govern o autoritat pública.

D'aquesta manera, les obligacions quedaran suspeses durant el període en què la causa de força major continuï, i PERCAMLASER S.L. disposarà d'una ampliació en el termini per a complir-les per un període de temps igual al que duri la causa de força major. PERCAMLASER S.L. posarà tots els mitjans raonables per a trobar una solució que ens permeti complir les nostres obligacions malgrat la causa de força major. L'accés, navegació i/o ús d'aquest Lloc web i els contractes de compra de productes a través del mateix es regiran per la legislació espanyola. Qualsevol controvèrsia, problema o desacord que sorgeixi o estigui relacionat amb l'accés, navegació i/o ús del Lloc web, o amb la interpretació i execució d'aquestes Condicions, o amb els contractes de venda entre PERCAMLASER S.L. i l'Usuari, serà sotmesa a la jurisdicció no exclusiva dels jutjats i tribunals espanyols.

14.- COMUNICACIONS PER ESCRIT I NOTIFICACIONS

Mitjançant l'ús d'aquest Lloc web, l'Usuari accepta que la major part de les comunicacions amb PERCAMLASER S.L. siguin electròniques (correu electrònic o avisos publicats en el Lloc web). A efectes contractuals, l'Usuari consent a usar aquest mitjà electrònic de comunicació i reconeix que tot contracte, notificació, informació i altres comunicacions que *PERCAMLASER S.L. enviï de manera electrònica compleixen amb els requisits legals de ser per escrit. Aquesta condició no afectarà els drets reconeguts per llei a l'Usuari.

15.- RENÚNCIA I NUL·LITAT

Cap renúncia de *PERCAMLASER S.L. a un dret o acció legal concreta o la falta de requeriment per *PERCAMLASER S.L. del compliment estricte per l'Usuari d'alguna de les seves obligacions suposarà, ni una renúncia a altres drets o accions derivats d'un contracte o de les Condicions, ni exonerarà l'Usuari del compliment de les seves obligacions. Cap renúncia de *PERCAMLASER S.L. a alguna de les presents Condicions o als drets o accions derivats d'un contracte farà efecte, tret que s'estableixi expressament que és una renúncia i es formalitzi i se li comuniqui a l'Usuari per escrit. Si alguna de les aquí presents Condicions fos declarada nul·la i sense efecte per resolució ferma dictada per autoritat competent, la resta de les clàusules romandran en vigor, sense que quedin afectades per aquesta declaració de nul·litat.

16.- QUEIXES I RECLAMACIONS

L'Usuari pot fer arribar a *PERCAMLASER S.L. les seves queixes, reclamacions o tot un altre comentari que desitgi realitzar a través de les dades de contacte que es faciliten al principi d'aquestes Condicions (Informació General). A més, *PERCAMLASER S.L. disposa de fulles oficials de reclamació a la disposició dels consumidors i usuaris, i que aquests poden sol·licitar a *PERCAMLASER S.L. en qualsevol moment, utilitzant les dades de contacte que es faciliten al principi d'aquestes Condicions (Informació General). Així mateix, si de la formalització d'aquest contracte de compra entre *PERCAMLASER S.L. i l'Usuari emanés una controvèrsia, l'Usuari com a consumidor pot sol·licitar una solució extrajudicial de controvèrsies, d'acord amb el Reglament UE Núm. 524/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2013, sobre resolució de litigis en línia en matèria de consum. Pot accedir a aquest mètode a través del lloc web: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. En defecte d'això, els tribunals del lloc de residència del client seran els únics competents, siguin els quals siguin els llocs de lliurament i els mètodes de pagament acceptats. Les presents Condicions Generals de Contractació en idioma espanyol s'executaran i interpretaran de conformitat amb la legislació espanyola, legislació a la qual les parts se sotmeten expressament.

Condicions generals de venda
Primary Item (H2)
    0
    Tu Carrito
    Tu carrito está vacío.Volver a la tienda
      Calculate Shipping